ข่าวสาร

อัพเดตตู้รายการ EK 129 เดินทางออกจากด่านจีนและพร้อมส่งให้ท่านภายในวัน เสาร์ ที่ 26 มิถุนายน นี้

อัพเดต รายงานตู้สินค้าเลขที่ EK 129 ติดด่าน รอบสินค้าวันที่ 2-3 มิถุนายน 64 ยังอยู่ขั้นตอนการดำเนินการตรวจตู้กับทางดานศุลกากรจีน

ด่านจีนเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตู้สินค้า สินค้าประเภทลิขสิทธิ์