เงื่อนไขการให้บริการ

กรุณาชำระค่าขนส่งก่อนจัดส่ง หากชำระแล้วสินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 1-2 วัน ค่าขนส่งไม่เกิน 2,000 บาท คิดค่าบริการจัดส่ง EMS 500/รอบส่ง