บริการทางด้านขนส่ง ทั้งทางรถ ทางเรือ

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งทั้งทางบกและทางเรือ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก โดยมีเส้นทางหลักคือจาก กว่างโจว มาไทย โดยสามารถกระจายสินค้าส่งถึงมือผู้รับได้ทั่วประเทศไทย ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 4-6 วัน โดยทั้ง2บริการนี้เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ รวมทุกค่าใช้จ่ายทั้ง ผ่านพิธีการศุกลากร นำเข้าสินค้าจากจีน 


ด้วยประสบการณ์ยาวนานนับสิบปี ในการนำเข้าสินค้าจากจีนจึงทำให้ เราเป้นหนึ่งในใจของผู้นำเข้าหรือร้านค้าพรีออเดอร์จากจีน ด้วยจำนวนเที่ยวเรือที่ออกถี่จึงทำให้ผู้นำเข้าไม่ต้องรอรอบนานและเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดให้ข้อมูลเช็คสินค้าได้ตลอดเวลาจนสินค้าถึงมือของท่าน  และช่วยคำนวณน้ำหนักสินค้า ปริมาตรสินค้า รวมถึงค่าบริการขนส่งสินค้าที่ลูกค้าจะต้องชำระ ให้ท่านได้เห็นต้นทุนสินค้าได้ทันที
  • 2761.jpg
    บริการโอนเงินระหว่างประเทศไทยและจีน เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดต้นทุนค่าธรรมเนียมของธนาคาร เรามีบริการสำหรับการชำระเงินบัญชีธนาคารในประเทศจีน ค่าสั่งซื้อสินค้า โอนเงินต่างๆไปจีน โดยผู...